Nyhet – Android app!

Norsk Prisbok app for Android telefoner og nettbrett er lansert. Søk på Norsk Prisbok i Google Play butikken. Appen er gratis og gir tilgang til prisdata t.o.m 2013. Nyere data krever login.

Nyhetsbrev 2016-02

2016-02 oppdateringen er tilgjengelig ved login på web og i iOS og Android apper samt for ISY Calcus. Denne versjonen introduserer den reviderte standarden NS 3453:2016 der bl.a mva, usikkerhet og prisstigning synliggjøres i kalkylesammendraget. Du kan lese nyhetsbrevet med prisoppdatering her.

Les nyhetsbrevet

LCC i Norsk Prisbok

Kalkyle av investeringskostnad i et byggeprosjekt er en kjent øvelse. Dog er det lett å se seg blind på investeringskostnad og ende opp med høye kostnader for byggets eier i byggets brukstid. Begrepet Livssykluskostnader (LCC / Life Cycle Cost) tar for seg alle kostnader knyttet til å bygge og eie et bygg. Den nye LCC-modulen er tilgjengelig i ISY Calcus og Norsk Prisbok er beriket med LCC-verdier.

Les mer...

Hva er Norsk Prisbok?

Frittstående oppslagsverk – bred anvendelse

Norsk Prisbok er en oppdatert prisdatabase og inneholder bred og mangfoldig informasjon om kostnader for et byggeprosjekt. Boken følger med sine årlige utgivelser utviklingen i byggebransjen. Boken inneholder 1700 ferdigkalkulerte elementer, over 7000 priser, tider, reseptmengder, livssykluskostnader og carbon footprint verdier, samt erfaringspriser pr. kvadratmeter BTA for 74 bygningstyper i.h.t NS 3457.

Les mer...

Vi har samlet og systematisert prisdata siden 2002

Hva koster det?

Hva koster det? Det er nøkkelspørsmålet. Siden 2002 har vi i samarbeid med AS Bygganalyse utgitt prisdata for hva det koster å bygge boliger, kontorer, forretningsbygg, parkeringsanlegg, skoler, barnehager, idrettshaller, sykehjem og andre bygg. Prisdata, metodeverk, og anvendbarhet har satt en ny standard og har blitt en sterk referanse i den norske byggebransjen.

Les mer...

Markedets ledende programvare

for kalkyle og anbudsbeskrivelse

Løsningene ISY Calcus, ISY G-prog Beskrivelse og ISY ByggOffice er markedsledende løsninger for tidligfasekalkyle, anbudsbeskrivelse og entreprenørens kalkulasjon og prosjektstyring. For alle disse kan innholdet i Norsk Prisbok leveres som database med prissatte konstruksjoner.

Les mer...