Nyhetsbrev 2023-02

Fra august 2022 til august 2023 har SSB’s Byggekostnadsindeks for boligblokk steget med 3,6 %.
Hele nyhetsbrevet 2023-02 kan du lese her

Nyhetsbrev 2023-01

Fra februar 2022 til februar 2023 har SSB’s Byggekostnadsindeks for boligblokk steget med 8,0 %.
Hele nyhetsbrevet 2023-01 kan du lese her

Nyhetsbrev 2022-02

Fra august 2021 til august 2022 har SSB’s Byggekostnadsindeks for boligblokk steget med 7,1 %.
Hele nyhetsbrevet 2022-02 kan du lese her

Nyhetsbrev 2022-01

Fra februar 2021 til februar 2022 har SSB’s Byggekostnadsindeks for boligblokk steget med 7,2 %.
Hele nyhetsbrevet 2022-01 kan du lese her

Nyhetsbrev 2021-02

Fra august 2020 til august 2021 har SSB’s Byggekostnadsindeks for boligblokk steget med 6,4 %.
Hele nyhetsbrevet 2021-02 kan du lese her

Nyhetsbrev 2021-01

Fra februar 2020 til februar 2021 har SSB’s Byggekostnadsindeks for boligblokk steget med 4,9 %.
Hele nyhetsbrevet 2021-01 kan du lese her

Nyhetsbrev 2020-02

Fra august 2019 til august 2020 har SSB’s Byggekostnadsindeks for boligblokk steget med 1,8 %.
Hele nyhetsbrevet 2020-02 kan du lese her

Nyhetsbrev 2020-01

Fra februar 2019 til februar 2020 har SSB’s Byggekostnadsindeks for boligblokk steget med 1,5 %.
Hele nyhetsbrevet 2020-01 kan du lese her

Nyhetsbrev 2019-02

Fra august 2018 til august 2019 har SSB’s Byggekostnadsindeks for boligblokk steget med 2,8 %.
Hele nyhetsbrevet 2019-02 kan du lese her

Nyhetsbrev 2019-01

Fra februar 2018 til februar 2019 har SSB’s Byggekostnadsindeks for boligblokk steget med 3,9 %.
Hele nyhetsbrevet 2019-01 kan du lese her

Nyhetsbrev 2018-02

Fra august 2017 til august 2018 har SSB’s Byggekostnadsindeks for boligblokk steget med 3,9 %. Bygganalyses egenvurdering i samme periode gir noe høyere prisstigning enn SSB.
Hele nyhetsbrevet 2018-02 kan du lese her. 

Nyhetsbrev 2018-01

Fra februar 2017 til februar 2018 har SSB’s Byggekostnadsindeks for boligblokk steget med 3,2%. Bygganalyses egenvurdering i samme periode gir noe høyere prisstigning enn SSB. I nyhetsbrevet kan du også se vår vurdering av 6-måneders prisstigning pr. fag.

Hele nyhetsbrevet 2018-01 kan du lese her. 

Nyhetsbrev 2017-02 

Fra august 2016 til august 2017 har SSB’s Byggekostnadsindeks for boligblokk steget med 2,3%. Bygganalyses egenvurdering i samme periode gir noe høyere prisstigning enn SSB. Vi fortsetter satsingen på å gjøre kunnskap om byggekost, LCC og carbon footprint tilgjengelig for folk flest i byggebransjen. I våre databaser vet alle konstruksjoner mer om seg selv enn de gjør i de fleste andre databaser. Bli en verdifull generalist!

Hele nyhetsbrevet 2017-02 kan du lese her. 

Nyhetsbrev 2017-01

Noe høyere prisstigning enn foregående år - 2.9% februar/februar. Vi fortsetter satsingen på å gjøre kunnskap om byggekost, LCC og carbon footprint tilgjengelig for folk flest i byggebransjen. I våre databaser vet alle konstruksjoner mer om seg selv enn de gjør i de fleste andre databaser. Slik støtter vi generalistens behov for kunnskap i full bredde av sitt virkefelt.

Hele nyhetsbrevet 2017-01 kan du lese her.

Nyhetsbrev 2016-02

Nyrevidert NS 3453:2016 Spesifikasjon av kostnader setter fokus på tydelig kommunikasjon om kalkyle/investering og usikkerhet. Blant annet synliggjøres mva, usikkerhetsavsetninger og prisstigning i sammendraget.

Hele nyhetsbrevet 2016-02 kan du lese her.

Nyhetsbrev 2016-01

Moderat prisutvikling, de store råvarene holder seg lave. Svak norsk krone.

Hele nyhetsbrevet 2016-01 kan du lese her.

Nyhetsbrev 2015-01

Moderat prisutvikling

Hele nyhetsbrevet 2015-01 kan du lese her.

Nyhetsbrev 2014-01

Livssykluskostnader (LCC) i Norsk Prisbok.

Hele nyhetsbrevet 2014-01 kan du lese her.

Nyhetsbrev 2013-02

Prisstigning 1-4% på de ulike fagene. Stor økning av konkurser. Økningen i boligprisen bremser. Høy andel utenlandsk arbeidskraft.

Hele nyhetsbrevet 2013-02 kan du lese her.