Gjeldende utgivelse: 2023-02

2023-02: Prisnivå august 2023

Prisnivå for eldre utgivelser

2023-01: Prisnivå februar 2023
2022-02: Prisnivå august 2022
2022-01: Prisnivå februar 2022
2021-02: Prisnivå august 2021
2021-01: Prisnivå februar 2021
2020-02: Prisnivå august 2020
2020-01: Prisnivå februar 2020
2019-02: Prisnivå august 2019
2019-01: Prisnivå februar 2019
2018-02: Prisnivå: august 2018
2018-01 prisnivå februar 2018
2017-02 prisnivå: august 2017
2017-01 prisnivå: februar 2017
2016-02 prisnivå: august 2016
2016-01 prisnivå: februar 2016
2015-02 prisnivå: august 2015
2015-01 prisnivå: februar 2015
2014-02 prisnivå: august 2014
2014-01 prisnivå: februar 2014
2013-02 prisnivå: august 2013
2013-01 prisnivå: februar 2013
2012-02 prisnivå: august 2012
2012-01 prisnivå: februar 2012
2011 Prisnivå: februar 2011
2010 Prisnivå: februar 2010